Transport GRATUIT la peste 390 lei - Vă așteptăm la magazinul nostru din București: Calea Moșilor nr. 268
lei
0 produse

Regulament ”Toamnă cu premii la Moșia Domnească”

14 oct. 2022

Regulamentul loteriei publicitare ”Toamnă cu premii la Moșia Domnească”

1. Organizatorul
Organizatorul loteriei publicitare ”Toamnă cu premii la Moșia Domnească” este SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească), cu sediul în Str. Principală, nr. 193, Sat Străoane, Comuna Străoane, Jud. Vrancea, înmatriculată la Reg. Com. sub numărul J39/103/2015, CUI: RO34178097, telefon 0747 233 030.
Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe site-ul www.mosiadomneasca.ro .
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook și Instagram Moșia Domnească. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/vinuribunepanciu
și Instagram https://www.instagram.com/mosia_domneasca_panciu/ .
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal
Prezenta loterie publicitară este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare
Loteria publicitară se desfăşoară în intervalul 14.10.2022, ora 12:00:00 – 21.10.2022, ora 23:59:59, pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale organizatorului Moșia Domnească:
https://www.facebook.com/vinuribunepanciu
https://www.instagram.com/mosia_domneasca_panciu/
Acțiunile și comentariile înscrise după ora de încheiere a loteriei publicitare nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.

4. Dreptul de participare
La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook respective Instagram, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, numar de telefon, email).
La aceasta loterie publicitara nu pot participa angajații SC Vinuri Pancene SRL, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiile respective nu se vor acorda.
Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.
Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor desemnate câștigătoare.

5. Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1 Înscrierea la loteria publicitară
Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a. Să deţină un profil de Facebook și un profil de Instagram;
b. Să dea Like și Follow conturilor de Facebook (@ Moșia Domnească) și Instagram Moșia Domnească (@Mosia_Domneasca_Panciu);
c. Să dea Like și Share atât pe profilul de Facebook cât și pe cel de Instagram la postarea referitoare la acest concurs, distribuirile trebuie să fie publice;
d. Să eticheteze (Tag) într-un comentariu*, fie pe profilul de Facebook fie pe cel de Instagram la postarea referitoare la acest concurs, 2 prieteni alături de le-ar face plăcere să bea un vin bun de Panciu! (*ATENȚIE – O SINGURĂ INTRARE PER PARTICIPANT).

5.2. Validarea înscrierii
Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:
a. Detine un profil Facebook și un profil de Instagram;
b. A dat Like și Follow conturilor de Facebook (@ Moșia Domnească) și Instagram Moșia Domnească (@Mosia_Domneasca_Panciu);
c. A dat Like și Share atât pe profilul de Facebook cât și pe cel de Instagram la postarea referitoare la concurs, distribuirile fiind publice;
d. A etichetat (Tag) într-un comentariu, fie pe profilul de Facebook fie pe cel de Instagram la postarea referitoare la concurs, 2 prieteni.
Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată în art. 3.
Participanţii pot intra în concurs doar o singură dată pe parcursul loteriei publicitare.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in cadrul loteriei publicitare. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

5.3. Extragerea câștigătorilor
În cadrul acestei loterii publicitare va exista o singură extragere, pe data de 25.10.2022. Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți prin intermediul platformei random.org.

6. Premiile loteriei publicitare
3 pachete cadou de 2 sticle de vin 0.75 L: gama Începuturi (Riesling Italian – alb și Negru de Panciu – roșu), gama Apus de Soare (Fetească Albă + Fetească Regală – alb și Cabernet Sauvignon + Fetească Neagră – roșu), gama Taine (Chardonnay barrique – alb și Fetească Neagră + Cabernet Sauvignon – roșu).

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor
7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor
După extragerea câştigătorilor conform prezentului regulament, SC Vinuri Pancene SRL va face publica lista câștigătorilor pe data de 25.10.2022. Publicarea câștigătorilor va avea loc printr-un comentariu pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/vinuribunepanciu și Instagram Moșia Domnească: https://www.instagram.com/mosia_domneasca_panciu/ și pe site-ul www.mosiadomneasca.ro .
După publicarea listei câştigătorilor, Moșia Domnească va trimite fiecărui câștigător un mesaj privat pe Facebook/Instagram. Câștigătorii care prin setările de profil nu au activă opțiunea de a primi mesaje private, au obligația de a transmite ei prin mesaj privat datele personale (nume, prenume, numărul de telefon și adresă de livrare) pentru validarea acestora.
În cazul în care participantul câștigător nu răspunde la mesajul privat sau nu își revendică premiul până în data de 28.10.2022, ora 12:00:00 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. Premiile nereclamate nu se vor redistribui și vor fi anulate.

7.2. Acordarea premiilor
Câştigătorii vor intra în posesia premiilor câștigate nu mai târziu de data de 15.11.2022.
Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.
Premiile nu sunt transmisibile.

8. Taxe și impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.
Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti.
Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:
a) Participarea la loteria publicitara
Datele colectate: Facebook ID, Instagram ID. Acțiunile de Like, Share și comentariul oferit la postare.
Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara si afisarea castigatorilor.
Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).
b) Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare
Datele Colectate: Facebook ID, Instagram ID
Scopurile colectarii: inmanarea premiilor
Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.
c) Contestatii si Reclamatii
Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta, Facebook ID, Instagram ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) nu le cere in mod expres.
Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Drepturile dumneavoastră
Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.
De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la aceasta loterie publicitara.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: office@mosiadomneasca.ro sau o cerere scrisa la adresa: S.C. VINURI PANCENE SRL, Str. Principală, nr. 193, Sat Străoane, Comuna Străoane, Jud. Vrancea.
De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.
In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: https://mosiadomneasca.ro/politica-de-confidentialitate/

10. Contestaţii
Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data publicarii castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail office@mosiadomneasca.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet, număr de telefon, adresă de corespondenta, Instagram ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.
Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.
Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare
Organizatorul poate intrerupe desfasurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:
– au aparut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau paginile de Facebook si de Instagram ale societatii SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) nu au functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
– intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.
Intreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara.
Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.
În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:
a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
b. tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al loteriei publicitare ”Toamnă cu premii la Moșia Domnească 2022” este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească) – www.mosiadomneasca.ro. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe site-ul oficial al SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească).
Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, initiata sau administrata de Facebook sau Instagram.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SC Vinuri Pancene SRL (Moșia Domnească)
21.10.2022

Îți recomandăm

Suntem și vom rămâne mereu fideli adevăratelor valori, prin crearea unor vinuri de excepție care reflectă întocmai caracteristicile și beneficiile unice ale podgoriei Panciu. Iar…

Regulamentul loteriei publicitare ”Concurs de Paște!” 1. Organizatorul Organizatorul loteriei publicitare ”Concurs de Paște!” este SC Vinuri Pancene SA (Moșia Panciu), cu sediul în Str….

Drumul din vie până la sticla de vin premiată este lung, plin de provocări dar și cu satisfacții. Munca în vie este permanentă, asiduă, uneori…

Vinurile noastre au strălucit la Concursul Național Vin Bag-in-Box 2024, primind premii și aprecieri de la specialiști.   Chardonnay sec 2022 a fost distins în…

Reina Ice Wine vinul perfect de desert! Eiswein cum este denumit în Germania și Austria, Icewine sau Ice Wine cum îl denumesc canadienii, americanii sau…

Vinurile noastre premium vă așteaptă să le savurați și cumpărați în noul nostru magazin deschis pe str. Calea Moșilor nr. 268 din București! Savoarea inconfundabilă…

La Mosia Panciu, toamna culegem recolta din vie, dar și premiile de la cel mai renumit și longeviv eveniment de profil din țară, Concursul din…

Obiceiurile bune se țin pentru că merită! A doua ediție a evenimentului “Tehnologii fără granițe în viticultură” organizat de #MosiaPanciu și Corteva Agriscience ne-a bucurat…

Tipul de vin alb este unul dintre cele mai des întâlnite tipuri de vin, fiind și printre cele mai preferate de consumatori. Este un tip…

Pentru o seară de ținut minte alege vinurile bune de Panciu de la Moșia Panciu iar evenimentul tău sigur va fi o distracție pe cinste,…

Vinul roze a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani, fiind consumat în special pe timpul verii, fiind un vin tonic care…

Vin roșu ca recomandare de la Moșia Panciu? Vă propunem sortimentele noastre, un vin de calitate din renumita podgorie Panciu a județului Vrancea, vinul roșu…

NEWSLETTER
abonează-te la newsletter și primești cele mai noi informații despre vinurile bune de Panciu.

    mosia panciu
    mosia panciu
    mosia panciu
    mosia panciu